• 1


- Nabídka služeb -

Realizace hrubých staveb pomocí různých typů systémového bednění.
Provádění monolitické nebo montované technologie.
Systémové bednění PERI – realizace svislých stěn, pilířů a vodorovných /stropních/ konstrukcí.
Zkušební laboratoř – certifikát způsobilosti, vydaný Českou metrologickou společností pro zkoušení pevnosti betonu tvrdoměry Schmidt.